Kan sofistikeret online strategi give flere kunderne i de fysiske butikker?

Med en god online strategi kan du gøre meget for at forbedre mulighederne for din fysiske butik.

I dag kan vi klare det meste via internettet, og det kan derfor virke som, at vi slet ikke behøver at forlade vores hjem. Vi kan købe dagligvarer og tøj, vi kan kommunikere med hinanden, og vi kan blive underholdt på en lang række forskellige måder. Det er både i forhold til TV, streaming af musik og gambling. (mere…)